Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (333 bài)
- Tố Hữu (246 bài)
- Hàn Mặc Tử (206 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Nguyễn Bính (231 bài)
Tạo ngày 23/07/2020 08:35 bởi tôn tiền tử
Phạm Văn Nghị hiệu Trực Viên, chưa rõ thân thế và sự nghiệp, có một số bài thơ đăng trên Nam Phong tạp chí khoảng năm 1929.