Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (350 bài)
- Tố Hữu (250 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Nguyễn Bính (278 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 23/07/2020 08:35 bởi tôn tiền tử
Phạm Văn Nghị hiệu Trực Viên, chưa rõ thân thế và sự nghiệp, có một số bài thơ đăng trên Nam Phong tạp chí khoảng năm 1929.