Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 08:22

Khéo khéo đe loi mãi chốn này,
Xênh xang đường bệ một toà xây;
Thổi lò thiên địa khoan thai miệng,
Giặt búa xuân thu khoẻ khoắn tay;
Mấy nỗi bùn than không vấn vít,
Một lòng sắt đá chẳng lung lay;
Cùng nhau kìm cặp dùi mài mãi,
Vật sắc âu khi cũng có ngày!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929