Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2020 08:25

Gặp gỡ ông đây thử hỏi ông:
Kìa vùng khổ hải nước mênh mông,
Thuyền từ đâu tá, không đem thả?
Chót vót ngồi cao có mắt không?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929