Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2020 08:24

Năm 1996 nhân qua chùa vào xem, chỉ thấy có một pho tượng lớn ngồi trên gác cao.

Chót vót ngồi chi đấy, hỡi ông?
Ba nghìn thế giới rộng mênh mông!
Chúng sinh lục lục bao sầu khổ,
Có chịu ra tay tế độ không?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929