Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 27/06/2009 02:54

Mưa trên đường chân trời

Huế đằm đặm ướt
Lòng lẻ
Mưa thì mưa đôi
Ai đi
Hoang dần từ phía chân trời
Ráng lửa cuối cùng
hấp hối chìm vào chân bão

Thì thôi
Cố đô sũng nước
Ngại ngần soi những đôi vai gánh hàng rong xuôi ngược

Lặng lẽ dấu trong mình nhiều trắc ẩn
Dòng Hương gầy bao
nỗi niềm
Chảy và chảy qua sóng ngầm, gợn xoáy
Sông lao vào mưa
Sông ướt

Đường chân trời ì ầm thúc sấm
Mưa đã kịp về đâu
Ai đi trong chiều Huế
Bóng lam đổ
Giấu chút nắng hanh dành tặng mùa sau.