Trăng giai nhân hỡi, tinh sương làm tỉnh giấc!
Hoa của lòng bật dậy khỏi nệm êm
Mà lòng say khướt nét nhiệm mầu
Chợt gương ân ái soi về lại
Hình bóng ngày xưa cứ hiện về

Mờ ảo buổi bình minh
Ngỡ rằng mình thành cặp
Trở tay gối bên cạnh
Ngỡ tiên nữ khoả giáng trần cong môi sóng ngọc
Thì ra trong mơ mắt ngủ thiên thu
Rõ thật chẳng phải mộng vàng thu trút lá
Làm khổ ta giấc mộng mãi trần gian!


Sài Gòn, 23/7/2014