Tiểu hổ hoan tình vờn nắng xuân
Hoa ghen cỏ hờn ải gian truân
Sơn hà ong bướm hoan chúc tụng
Nàng miêu bẽn lẽn luyến lang quân


Vũng Tàu, ngày 11/10/2021.
(Học trò Phạm Trường Giang tặng thầy Khiêm Tử)