Hoa trăng nở hé đôi bờ bích thạch
Ong bướm rập rờn mở nhuỵ thơm hương.


Vũng Tàu, 2019

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.02, NXB Thanh niên, 2020