Thiếp nép dung nhan vẹn cuộc tình
Thề non suối biếc mãi trung trinh
Giương oai chàng gánh khắp sơn hà
Trăm năm tâm ý đón bình minh

Môi đẹp tranh tình Hàn Quốc Vũ
Dáng mềm nũng nịu ngỡ bài thơ
Từ đó con khờ vừa chạy giỡn
Tháng năm như dệt núi mong chờ.


Vũng Tàu, 22/09/2021
(Học trò tặng thầy Khiêm Tử)