Ngỡ mình là gió tình cờ
Mơ em mới biết lặng lờ nỗi đau
Duyên ơi, cười nụ đẹp màu
Lòng tràn hứng khởi để sầu tương tư
Giá gì ghép lại vần thơ
Hai ta nắm lấy từng giờ say men
Em ơi, tay bén tay hiền
Hơi tình ấm quá ta nguyền nên đôi!


Sài Gòn, ngày 9/12/2014