Giữa bao la chốn sự đời lướt vội
Trăng non treo ngược thiên hà
Thả sương tơ đơn dạo lượn lờ
Ngang qua xóm nhỏ vườn đời tuyệt mỹ
Lặng ngắm sao giai nhân
Dáng em khoã giữa trời mây đỉnh mộng
Nguồn khơi sức sống giữa muôn trùng
Đôi bồng đảo nổi giữa trần gian biển biếc
Nõn nà thơm ngát lan hương sữa tinh khôi
Một chút thôi nhé gió nhẹ ghé qua đời đôi trẻ
Bẽn lẽn thăm một chút gọi là
Đắm thì chẳng được mùa xuân trọn vẹn
Lặng thầm hoá đá một thằng câm!


Sài Gòn, 23/7/2014