Môi thơ à, em có biết chăng?
Thi ca đâu chỉ có bóng Hằng
Mà cả bầu trời xanh tuyệt diệu
Và vùi trong giấc mộng mơ hoang

Áp môi thơ mà lòng rộn rã
Mặc cho cách trở dặm trường xa
Đường thơ ta vẫn hồn luôn mở
Em ơi suối ngọc rót thật thà!


Sài Gòn, 26/7/2014