Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 19/11/2020 13:15

Màng chi vó ngựa thời gian
Nàng xuân vẫn mãi trên ngàn thơm tho.


Vũng Tàu, 2019

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.02, NXB Thanh niên, 2020