15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 22/11/2020 13:04

Sài Gòn
Chiều buông gió lạnh vai gầy
Ngựa sắt anh cưỡi về trong gió sương tung bay
Mưa ơi thôi rơi rớt vương người viễn xứ
Đường xa lẻ một con chim người xoã cánh
Gợi ai nào ngưng rót nhớ thương
Để anh thân gỗ mục giá rét con tim
Nhìn đàn chim vỗ cánh ngang trời
Tìm nơi bến ấm đợi chờ
Về vui tổ ấm quây quần
Riêng ta thì vẫn lang thang
Âm thầm nước mắt nhớ em ấm lại!


Sài Gòn, 2014

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.01, NXB Thanh niên, 2020