Chơi thơ đâu chỉ mê chén trăng đầy
Thơ thẩn ngắm những gì sót lại
Ngẩn ngơ rồi ta đếm vạn đời

Người xưa thư thái
Bên lều cỏ
Uống cạn ly sầu
Thoả mê say
Người nay, ai nghĩ thơ chơi chữ tình, chữ nghĩa
Chơi cho đã lòng mình đau bấy
Nghĩ ý đời lồng lộn tái tê

Người ơi!
Ta cứ cuộn trào reo ca sóng sánh
Thú vui tao nhã mà tan nhanh nhẹn
Xin chớ
Đạo ý tình giữa hoa nở đẹp ở Ngân Hà

Trong thơ có
Đạo của người quân tử
Đạo lý làm người
Hữu ý nhân gian
Va bằng hữu tuôn lời tha thiết
Hẹn cùng ta trao gió lộng mây lòng.


Sài Gòn, 22/10/2015