15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 22/11/2020 12:52

Bộn bề bể khổ trần gian
Bao sóng gió, gian nguy chất núi
Phía trước, đường mịt mù mờ ảo có là sao!
Đuờng đến bến bờ hạnh phúc
Là Sài Gòn yêu thương
Vẫn còn hơi kéo dài Nam - Bắc
Dẫu biết rằng, thử thách là như vậy
Hai đứa mình hãy cười lên, em nhé!
Hãy gắng chèo chống đại dương đời
Tìm đến bến bờ rẽ đôi hạnh phúc.


Sài Gòn, 2014

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Phạm Trường Giang, Âm nhạc và thơ ca vol.01, NXB Thanh niên, 2020