Cánh thắm ngạo nghễ rợp trời xanh
Ngọc ngà hân hoan thoả mộng quanh
Âm hưởng bội phần hồng tinh khiết
Nhuỵ khoả kiêu sa hương phước lành.


Vũng Tàu, ngày 13/10/2021.
(Học trò Phạm Trường Giang tặng thầy Khiêm Tử)