Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 14/07/2013 21:03

Ngày xưa có một cảnh chùa
Có thầy Vạn Hạnh già nua bạc đầu
Thầy trầm tư lẽ nhiệm mầu
Làm sao hiện hóa giao châu diệu huyền
Giúp sao cho vạn đời lên
Cho nhân sinh hóa uyên tuyền một phương
Tìm trong kinh sử cho tường
Dõi trong Thiền đạo con đường hội thông
Chăm lo dạy dỗ tiểu đồng
Lòng thầy như ngọn đuốc hồng sáng soi
Tre già cho lớp măng ngoi
Dạy người để cứu giống nòi lầm than
Gặp con nuôi của Khánh Vân
Là Lý Công Uẩn tinh thần sáng cao
Rỡ ràng một bực anh hào
Thầy đem nhật nguyệt gửi vào tuổi thơ
Truyền võ nghệ, giảng binh thơ
Thiền tâm, học thuật mong chờ rồng bay
Biết bao tâm huyết đêm ngày
Con đường Vạn Hạnh trao tay một người

À ơi đi kiếm cả đời
Mong sao gặp được như người mà trao
Để cho con sẽ là sao
Tiếp thu hết nỗi ước ao mặt trời


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010