tặng họa sĩ Phạm Cung

Sau người tim tím khung sao
Em về cởi áo chiêm bao mịn màng
Ngồi đây đốt thuốc miên man
Song song trắng muốt hai hàng quỳnh hoa
Cánh chim vai tượng la đà
Đem hai khoang mộng thuyền qua gò đào

Sau người biêng biếc khung sao
Bước về rũ áo chiêm bao tự tình
Chống cằm ngồi ngó lung linh
Nhành sen thiêm thiếp bên mình lả hương
Não nùng dài ngón tơ sương
Cánh con bướm trắng bên tường chập bay

Em ơi! Có mảnh trăng gài
Nửa đêm trắng muốt trên đài Liên hoa


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007