Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 29/02/2012 10:02

Xây chùa, trọng đãi nhà tu
Thỉnh Kinh-Luật-Luận về từ trung nguyên
Cầu phong vua Tống hòa yên
Chiêm Thành Chân Lạp kết liên giao tình
Bốn phương dân chúng thanh bình
Một nền tự chủ định hình mở mang
Mười chín năm giữ ngai vàng
Võ công, văn trị chỉnh trang nước nhà


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010