Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 22/04/2010 18:41

Ông cha từ thuở sương mù
Vung cây rìu đá tiếp thu núi rừng
Nhìn lên: thăm thẳm chín từng
70.  Gió, mưa, sấm, sét – một vừng siêu nhiên
Lòng tin thành những vị tiên
Họp nhau thành một triều đình trên mây
Vua trời thấu suốt đó đây
Cầm quyền thưởng phạt – cỏ cây không ngoài
Thế gian muôn sự an bài
Con người chung với muôn loài hóa sanh


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)