Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 06/05/2010 18:44

Cái ngủ mày ngủ cho ngon
Cái võng mày võng cho tròn giấc mơ
Cái bướm vàng theo võng đưa
Hình như là bóng vật vờ cái tay
Cái mây đâu lợp khung ngày
Hóa ra dải tóc chị gầy lách lau
Cái miệng nhả hạt trân châu
Hóa ra là tiếng rầu rầu ru em
Cái hoa trắng rụng bên thềm
Trải mời bước chị êm đềm lên mây
Truyền vào tâm khảm ru này
Kết nên siêu thức sâu dầy âm thanh


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)