Còn một bài "Sao khuya" khác trích trong tập thơ "Ngày xưa người tình" của Phạm Thiên Thư

Khuya ngồi cùng em
Tựa hiên gác gỗ
Anh chỉ sao đêm
Nhờ sao dỗ hộ
Giấc ngủ "bi" hiền

Nay em dọn đi
Ngôi sao còn đó
Sao chẳng nói gì

Xanh như lệ nhỏ!

Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê