Như ngôi nhà kiều diễm
Ngự một thần thức hoa
Nơi ấy bướm ong ca
Trên quả rừng trái ngọt

Có cây đàn thánh thót
Chim rụng ngàn thanh âm

Nơi ấy xanh bầy công
Cánh xòe như múa gấm
Gió bốn mùa xanh đậm
Trải thảm hoa mênh mang

Chốn điện đài hào quang
Có tòa sen lóng lánh
Đâu một con chim thánh
Cánh tơ hồng thời gian

Những đôi môi thở than
Đã mỉm cười đại ngộ
Nước mắt người oan khổ
Đọng chuỗi ngọc tinh khôi

Nơi ấy có chiếc nôi
Ru giấc vàng nhật nguyệt
Có ngọn đèn hiểu biết
Phụng thờ nghìn xuân thu

Giải suối ngút sương mù
Chảy qua rừng vọng thức
Bầy ngựa hồng thơm nức
Chở những thông điệp hoa

Nơi ấy là cái Ta
Lộng gió ngàn vũ trụ
Trong vương thành xưa cũ
Đóa sen vàng reo ca


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007