Trong lòng đất thâm sâu
Thốt một nhành thược dược
Đoá hoa như giọt nước
Lóng lánh hồn thiên thâu

Từng cánh hồng đan nhau
Xoè những lời bất tận
Lòng đất già lận đận
Ướp thơm những chùm hoa

Hoa nhiệm mầu trong ta
Đất nhiệm mầu trong nụ
Cây dương cầm vũ trụ
Đất góp khúc tình ca

Thược dược hồng môi hát
Gió tơ trời bay đi
Cây đàn tình xanh ngát
Mười ngón đời vân vi

Ai biết đất nói chi
Trong những lời thược dược
Đoá hoa như giọt nước
Lóng lánh hồn thiên thâu

Trên môi nàng ca sĩ
Những cánh tình bay mau


19-12-1988

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007