24.50
58 bài thơ
Tạo ngày 05/04/2009 07:21 bởi Vanachi, đã sửa 7 lần, lần cuối ngày 05/06/2010 01:06 bởi karizebato
Nguồn: Tập thơ Ngày xưa người tình của Phạm Thiên Thư, Nxb Văn nghệ, liên kết xuất bản & phát hành: nhà sách Cảo Thơm - 29 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng, in 1.000 cuốn, khổ 12,5x20,5cm tại Công ty in Fahasa, QĐXB số 296/QĐ.in.XBVN, in xong và nộp lưu chiểu tháng 10-2006.

Mục lục:
1. Hạ hoa   2. Ngày xưa Hoàng thị   3. Lá thu   4. Bờ suối   5. Hong tóc   6. Qua cầu   7. Vàng tay   8. Giàn mơ   9. Uống rượu   10. Áo lụa   11. Sao Bắc   12. Sao Hôm   13. Gò đào   14. Buồn bã   15. Guốc tía   16. Ngồi học   17. Riêng mãi   18. Áo cũ   19. Cỏ xanh   20. Mang mang   21. Chờ sau   22. Bâng khuâng   23. Kỷ niệm   24. Từ đó   25. Chong đèn   26. Nửa đêm   27. Thư xanh   28. Ngày mai   29. Sinh nhật   30. Ngập ngừng   31. Sao khuya   32. Kết cỏ   33. Tình thầm   34. Áo tím   35. Nón lá   36. C…