Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 19/06/2012 09:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 19/06/2012 09:52

Quân kỳ phần phật gió reo
Dẹp yên ngoại địch, lửa thiêu Chiêm Thành
Nhà vua lên ngựa tung hoành
Vua Chiêm Chế Củ dâng thành ba châu
Nguyên phi – cô gái làng Dâu
1000.   Giúp vua giám quốc trước sau vẹn toàn
Một tay cáng đáng đảm đang
Một đường tự chủ vô vàn gian lao
Mười bảy năm ở ngôi cao
Phương Nam thêm đất nhập vào nước ta


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010