Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 30/11/2010 17:41

Hoan châu có Mai Thúc Loan
Giận quân xâm lược tham tàn lắm phen
Tội tình chỉ bọn dân đen
Trong khi trưởng giả đớn hèn a dua
Trong khi sĩ tử vào hùa
Học đời ngoại tộc, say sưa quên giòng
Anh em nghĩa dũng một lòng
Đứng lên vách sắt thành đồng chung tay
Hoan Châu, chiếm mảnh đất này
Xây thành đắp lũy dựng xây cơ đồ
Bao phen giặc phải thua to
Xưng là Hắc Đế, chăm lo dân mình
Chân Lạp, Lâm Ấp kết tình
Dùng làm ngoại viện, giặc kinh oai hùm
Lâm trận, giặc thấy là chùn
Tướng đen, sức mạnh kinh hồn là ông
Một vai khôn sánh non sông
Thần hơn sao đọ quỷ đông được nào
Loé lên như một vì sao
Mà trong tâm khảm đồng bào chưa băng
Nay còn mấy bức cô thành
Trơ vơ đỉnh núi dưới vành trăng soi


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)