Tặng Hữu Loan

Mắt em giương nhẹ cánh cung huyền
Buông một tia nhìn ngợp trái tim
Đôi cánh anh tưởng làm gió lớn
Rụng lên đồi - trải tím hoa sim.


Nguồn: Người đẹp trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007