Tà áo em bay khuất dặm trường
Theo tìm như bướm dõi làn hương
Tóc bay một thoáng chiều tao ngộ
Em lợp hồn ta một mái hương


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007