Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 13/04/2012 11:11

Khi hoàng đế mới băng hà
Thái tử Phật Mã lên là Thái tông
Ba hoàng tử tranh ngai rồng
Một Lê Phụng Hiểu dẹp xong loạn thần
Nghĩ tình cốt nhục khai ân
Cho y chức cũ yên phần chúa tôi
Lập lệ năm mỗi thề bồi
Trước đền Đồng Cổ xin trời chứng minh
Hiếu trung cho rõ lòng mình
Từ nay ngoại sự, nội tình mới an


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010