Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 19/06/2012 09:53

Vua Lý Thánh Tông băng hà
Thái tử Càn Đức lên là Nhân Tông
Lý Đạo Thành giúp hết lòng
Thái sư phụ chính bình trong, dẹp ngoài
Chọn dùng những bậc hiền tài
Lập Quốc tử giám kén tài khoa thi
Hàn lâm viện hội sao vì
Hàn lâm học sĩ chủ trì văn chương
Đắp đê cùng với mở trường
Điều binh tập trận giáo gươm đằng đằng


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010