Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 01/11/2012 15:21

Vua Lý Cao Tông băng hà
Thái tử Sam kế vị – là Huệ Tông
Loạn về Tức Mạc, Xuân Trường
Kết duyên Trần thị hợp cùng sức dân
Ban chức tước khắp họ Trần
Nhạc gia Trần Lý mộ quân hộ trào
Trần Tự Khánh giỏi lược thao
Dần dần quyền bính thâu vào một tay
Huệ Tông nát rượu suốt ngày
Nhà vua không có con trai nối dòng
Chỉ sinh hai gái má hồng
Lập nên thái tử: một bông hoa tròn
Huệ Tông truyền ngôi cho con
Chiêu Thánh công chúa tuổi còn ấu thơ
Vua cha quy ẩn vào chùa
1100.   Ở ngôi mười bốn năm vừa chuyển ngang


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010