Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 30/01/2011 17:06

Khúc Thừa Dụ ở Hồng Châu
Phú gia, học thức, lại giàu từ tâm
Khắp miền đã nổi tiếng tăm
Giao Châu loạn, giặc khôn cầm giữ chân
Nhà Đường cử ông trị dân
Làm Tiết độ sứ góp phần vỗ yên
Hẳn là qua lúc ngả nghiêng
Giặc hòng ve vuốt cõi biên tạm thời


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)