Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vodanhthi vào 19/04/2010 21:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vodanhthi vào 20/04/2010 17:28

Xưa xưa huyết sử giống Rồng
Từ thanh hải mới làm xong con người
Cho nên thế giới nơi nơi
Kinh Dương vương giữa một nơi Thuận Thành
20.   Long nữ con Động Đình quân
Kinh Dương vương kết hạt ngần đôi ta
Sùng Lãm sau nối ngôi cha
Trị vì Xích Quỉ, xưng là Lạc Long
Lạc Long quân vốn dòng rồng
Lấy Âu Cơ đẻ trăm dòng từ đây
Nửa theo mẹ tới non mây
Nửa theo cha xuống sum vầy biển vang
Con trưởng làm vua Văn Lang
Là Hùng vương giữ ngai vàng truyền lưu
Mười tám đời vua noi theo
30.   Họ Hồng Bàng dứt, qua triều Thục vương
Gái vua Hùng – là Mỵ Nương
Lạc hầu, lạc tướng – hai đường võ văn
Con trai vua là Quan lang
Hùng vương là chốn thành vàng Phong Châu


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)