Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 18/05/2011 20:58

Văn xưng là Nam Tấn Vương
Đón anh Xương Ngập còn nương đất ngoài
Về cùng trị nước chung vai
Xưng là Thiên Sách Vương – tài lược thao
Ngập toan nắm hết binh trào
Ai dè chết sớm, quyền vào tay em


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)