Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 11/11/2010 17:41

Lý dời đô đến Phong Châu
Lại xưng đế hiệu, gồm thâu các miền
Hậu Lý Nam Đế tiếp nền
Lòng dân ly tán, sức bền được sao?
Nước chưa ổn, thành chưa cao
Giặc Tùy xe ngựa ào ào kéo sang
Lý Phật Tử dựng cờ hàng
Dân ta xẻ nghé tan đàn vì đâu


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)