Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 14/05/2009 00:53

Hạt nước bao ngày ẩn cõi mây
Sớm nay reo múa mảnh sân này
Vui mừng họp bạn xuôi về biển
Tay nắm tay thành một chuỗi dây


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007