Hái tặng anh chùm hoa cúc xưa
Hoa thu vàng ép giữa bài thơ
Nay nhớ em lần trang sách cũ
Thu hương ơi còn thoảng mấy tờ


Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007