Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 02/11/2013 22:10

À ơi từ có con người
Thời không thành L‎ý đất trời khai quang
Con tươi sáng ngọc tươi vàng
Phải đâu là nợ đeo quàng mãi nhau

Ngày xưa có tục con cầu
Khẩn xin Trời Phật cho đầu thai nhi
Lòng thành như ngọc lưu ly
Làm lành lánh dữ suốt kỳ mang thai
Mẹ đọc kinh sách miệt mài
Đẹp trong tư tưởng, thiện ngoài xử nhân
Giúp đời có tiếc chi thân
Để con sau hưởng được phần phước căn
Mang thai đâu kể nhọc nhằn
Mà mang một khối tinh thần thanh cao
Lớn lên trí tưởng in vào
Trở thành nhân cách tự hào sâu xa
Tựu thành sức để thăng hoa
Vươn lên ích quốc lợi nhà vững tin
Con người cần chỗ mà vin
Để đi cho vững, để nhìn cho sâu
Lý Nhân Tông cũng con cầu
Tự tin vào sức nhiệm mầu trời ban
Bình chiêm đánh Tống mở mang
Một đời nhân đức giải tràn bốn phương

À ơi như ruộng như nương
Gieo vào nhân tốt ai lường ngày mai
Lòng tin khiến bậc thiên tài
Niềm tin tạo một bào thai nhiệm huyền
Cái nhân bản hóa thần tiên
À ơi thêm mối thiện duyên cho mình


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010