Trong tập photocopy bản thảo mà tác giả Phạm Thiên Thư trao cho tôi, ông sử dụng cả hai cách đánh số La Mã và Ả Rập. Để tránh làm nát phần trình bày khi đăng thơ lên Thi viện, tôi chỉ sử dụng cách đánh số Ả Rập, nhưng vẫn tuân theo đúng tuần tự xuất hiện của các bài thơ trong bản thảo.
  Theo tác giả Phạm Thiên Thư, tập Hát ru Việt sử thi đang được Nhà xuất bản Thanh Niên in để mừng 1000 năm Thăng Long. Khi nào phát hành, chúng ta sẽ có cơ sở đối chiếu.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)