Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 27/02/2011 17:27

A ời, ai mạnh mặc ai
Được thua là chuyện bên ngoài đường lên
Đất có chủ, người có tên
Lòng trung thì cứ vững bền mà đi
Từ sinh, thành bại sá gì
Nêu gương tiết liệt cũng vì mai sau


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)