Giở sách ngồi xem dưới ánh trăng
Thiếp đi riêng để bóng trăng nằm
Tỉnh ra còn lại tờ sương đọng
Hạt sầu gieo trắng giấc trăm năm.


Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007