Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 20/04/2010 17:30

À ới, à ới, à âu
Người lên bờ sống như hầu ban sơ
Lạc dân cư ngụ từ giờ
Sinh từ lòng trứng cũng mờ cá thôi
Mẹ gom mẫu hệ cùng nôi
40.  Sống nhờ lúa nước, lần hồi thăng hoa
Vẽ thân để nhớ ông bà
Đầu rồng là kiểu dựng nhà ban sơ
Giao lưu dòng tận non mờ
Cũng là mẫu hệ, chung thờ mẹ tiên
Hợp dòng từ đảo xa lên
Một dòng phụ hệ mang tên cha rồng
Mỵ Nương – Sơn – Thủy: ba dòng
Kết thành một họ tiên rồng mẹ cha
Đồng bào – chung bọc cho hòa
Hùng Vương kế vị, nước là Văn Lang
Vượt lên, hợp chủng thành đoàn
Gọi chung Việt tộc, mở đàng thân thương


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)