Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 29/07/2010 17:58

Giao Chỉ bộ – đổi tên ra
Chia thành chín quận để mà giềng cương
Nhân dân kẻ giữ lòng thương
Nhuộm răng tìm đường ẩn chốn rừng sâu
Rèn đao, đọc sách chờ sau
Kẻ thì học ngoại cho sâu, đợi thành
Lòng người tự chủ là hành
Trước giúp Triệu trước tung hoành một phương
Lấy Bắc phương trị Bắc phương
Chỉ là nước nhỏ sao đương đại trào
Bây giờ lại ẩn chí cao
Lấy đau khổ để luyện vào lòng kiên


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)