Ta thấy anh là - con dế điên
Cả mùa xuân - hát giữa thanh thiên
Mùa xuân hoa cỏ vương đầy sách
Anh ném thơ ca - xuống vơng thiền

Ta thấy anh - là con dế què
Suốt mùa hạ thẫm - hát im nghe
Anh chưa nhảy khỏi bờ nhân ngã
Lại ném tồn sinh tím vỉa hè

Ta thấy anh - là dế sương mù
Hát ca ầm ỉ suốt mùa thu
Anh mơ hồ cả đêm xoè nguyệt
Vàng cả Kim Cương mở lối tu

Ta thấy anh là dế nội đồng
Lẫn vào hương cỏ hát mùa đông
Anh sai ngôn ngữ như phù thuỷ
Ngôn ngữ đè anh xuống cõi không

Ta với anh - cùng Dế Ðá trời
Thượng đế cầm râu ngoáy ngoáy chơi
Chọi với hư vô đầu trụi tóc
Tìm trong đá tảng - cái chơi vơi.