Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 20/08/2011 21:28

Đinh Tuệ thay cha làm vua
Mới vừa sáu tuổi ấu thơ biết gì
Tống quân lại động biên thuỳ
Tôn Lê Hoàn – diện chỉ huy trong ngoài
Hoàng bào trao lại Hoàn ngay
Nước non lỡ mất, thì ngai sao còn

Nhà Đinh mười hai năm tròn
Lại nghe biên ải dập dồn chiến công


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010