Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 15/08/2011 03:26

Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư
Chí cao mộng lớn ngay từ ấu thơ
Chăn trâu bẻ sậy làm cờ
Giết trâu làm tiệc tế cờ khao quân
Làng xa cho đến thôn gần
Trẻ tôn anh cả, dũng nhân tiếng đồn

Thay sứ quân Trần Minh Công
Cầm quân ra trận, làu thông trận đồ
Ngọn cờ bách thắng lô xô
Anh hùng góp sức chung lo dưới cờ
Hoa Lư mở rộng cõi bờ
Một năm vó ngựa tung mờ bốn phương
Sứ quân thúc thủ về nương
Người tôn là Vạn Thắng Vương gầm trời
Xưng hoàng đế trị nơi nơi
Nước Đại Cồ Việt sáng ngời gươm đao
Hoa Lư thiết chế vương trào
Quốc sư Khuông Việt dựa vào cơ mưu
Lại thông hiếu với Tống triều
Bắc, Nam hòa hoãn tránh điều hại dân
Nước nhà gần một triệu quân
Giao cho Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn
Vừa phòng bị, vừa khai hoang
Mười hai năm bỗng dở dang cơ đồ


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010