Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 14/05/2009 00:30

Có một người đạo sĩ
Ẩn trên đồi hoa lau
Túp lều cỏ trắng phau
Mái bạc cùng nhật nguyệt

Bên suối vàng chảy miết
Dõi mặt mình xa xưa

Bè bạn những bóng mưa
Hẹn hò từng cánh gió
Một túp lều nho nhỏ
Trên quả đồi ban sơ

Người đạo sĩ đi về
Cõi trăng sao tịch mịch

Nơi đáy mắt xa xăm
Thả cánh diều tư lự
Một dòng xanh ngôn ngữ
Qua cánh rừng si mê

Người đạo sĩ đi về
Trên đỉnh đồi lau bạc
Như bóng con chim Lạc
Mặt trống đồng ngân bay

Ngôi giảng đường tụ mây
Người thuyết cùng sỏi đá
Cùng nhành hoa xuân hạ
Trong nhật nguyệt vô cùng

Bên ngọn suối mông lung
Người thả lời vi diệu
Sau nghìn năm vi tiếu
Trên đỉnh đồi mãn khai


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007